Soňky habarlar

Arhiw

«Türkmenistan: Sport» «El-Klasikony» göni ýaýlymda görkezer

0
25335
Soňky täzelenme:

«Türkmenistan: Sport» teleýaýlymy Ýewropanyň öňdebaryjy çempionatlaryndan futbol duşuşyklaryny göni ýaýlymda alyp bermegini dowam edýär. Ýaýlym şu hepdede hem türkmenistanly futbol janköýerlerine Germaniýanyň, Italiýanyň, Ispaniýanyň çempionatlaryndan «Real Madrid», «Barselona», «Atletiko Madrid», «MIlan», «Inter» ýaly toparlaryň duşuşyklaryny göni ýaýlymda görkezer. Görkeziljek duşuşyklaryň tertibi Turkmen TV saýty arkaly yglan edildi.

Hepdäniň dowamyndaky iň gyzykly duşuşyk bolsa, gürrüňsiz, «El Klasiko» ― «Barselona» ― «Real Madrid» duşuşygy bolar? Eýsem, şu we beýleki meşhur toparlaryň duşuşyklary haçan, sagat näçede görkezilerkä? Aşakdaky maglumatlardan bu sowalyň jogabyny tapyp bilersiňiz.

17.12.2019
22:25 ― Germaniýa, Bundesliga, «Werder» ― «Maýns»;

18.12.2019
00:25 ― Germaniýa, Bundesliga, «Borussiýa Dortmund» ― «Leýpsig»
23:55 ― Ispaniýa, La Liga, «Barselona» ― «Real Madrid»

20.12.2019
00:40 ― Italiýa, Seriýa A, «Fiorentina» ― «Roma»
16:55 ― Ispaniýa, La Liga, «Malýorka» ― «Sewilýa»

21.12.2019
19:55 ― Ispaniýa, La Liga, «Barselona» ― «Alawes»
21:55 ― Italiýa, Seriýa A, «Internasional» ― «Ženoa»
00:55 ― Ispaniýa, La Liga, «Real Walýadolid» ― «Walensiýa»
16:25 ― Italiýa, Seriýa A, «Atalanta» ― «Milan»

22.12.2019
19:55 ― Ispaniýa, La Liga, «Real» Betis ― «Atletiko» Madrid
00:55 ― Ispaniýa, La Liga ― «Real» Madrid ― «Atletik» Bilbao.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler