Soňky habarlar

Arhiw

26-27-nji dekabrda Türkmenistanyň simfoniki orkestriniň Täze ýyl konserti geçiriler

0
14029
Salgysy:
г. Ашгабат, Арчабиль шаелы, 12
Telefon belgiňiz:
22-38-98, 51-41-57, +993 63 46-71-77, +993 64 03-74-56.
Soňky täzelenme:

2019-njy ýylyň 26-27-nji dekabrynda sagat 18:00-da Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde Türkmenistanyň simfoniki orkestriniň Täze ýyl mynasybetli konserti geçiriler.
Adres: Aşgabat şäheriniň Arçabil köçesi 12
Tekefon: 22-38-98, 51-41-57, +993 63 46-71-77, +993 64 03-74-56. 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler