Soňky habarlar

Arhiw

Ahal welaýatynda Täze ýyl mynasybetli konsert geçiriler

0
16485
Soňky täzelenme:

2019-njy ýylyň dekabr aýynyň 19-na Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň medeniýet öýünde estrada aýdymçylaryň şowhunly konserti geçiriler. Konsertde Sahydursun Hojakowa, Nurýagdy Rejebow, Azat Dönmezow, Gülälek Gulmyradowa ýaly bagşylar çykyş eder.

Konsert sagat 15:00 - 18:00-da başlanar.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler