Soňky habarlar

Arhiw

21-nji dekabrda ýaş mugallymlaryň konserti geçiriler

0
12384
Salgysy:
Туркменской национальной консерватории им. М. Кулиевой
Soňky täzelenme:

201-njy ýylyň 21-nji dekabrynda sagat 18:00-da Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň uly zalynda ýaş mugallymlaryň konserti geçiriler. Konsertde Bahram Dolyýew (skripka), Tahyr Ataýew (alt), Bahar Annadurdyýewa (fortepiano).

Giriş tölegsiz.

 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler