Soňky habarlar

Arhiw

Daşoguz welaýatynda Täze ýyl mynasybetli konsert geçiriler

0
14293
Soňky täzelenme:

2019-njy ýylyň dekabr aýynyň 18-ne Daşoguz welaýatynyň Altyn ýol medeniýet öýünde Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli şowhunly konsert geçiriler. Konsertde Begmyrat Annamyradow, Suhanberdi Orazberdiýew, Aly Alyýew, Ahmet Atajanow, Ilşat Annamämmedow ýaly bagşylar çykyş eder.

Konsert sagat 15:00 - 18:00-da başlanar.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler