Soňky habarlar

Arhiw

14-nji dekabrda «Bagtyýarlyk» söwda merkezinde «Ussatlaryň ýarmarkasy» geçiriler

0
17879
Salgysy:
ТЦ «Багтыярлык»
Telefon belgiňiz:
Telefon: +993 65 88-34-48.
Soňky täzelenme:

14-nji dekabrda sagat 13:00-19:00-da «Bagtyýarlyk» söwda merkezinde «Ussatlaryň ýarmarkasy» geçiriler.
Telefon: +993 65 88-34-48. 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler