Soňky habarlar

Arhiw

Lebap welaýatynda Täze ýyl mynasybetli konsert geçiriler

0
14904
Soňky täzelenme:

2019-njy ýylyň dekabr aýynyň 16-na Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäher medeniýet merkezinde ýaş estrada aýdymçylarynyň şowhunly konserti geçiriler. Konsertde Züleýha Kakaýewa, Guwanç Ýazmämmedow, Eldar Ahmedow, Rahman Hudaýberdiýew, Gülşirin Öwezmämedowa ýaly bagşylar çykyş eder.

Konsert sagat 15:00 - 18:00-da başlanar.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler