Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda dekabr aýýynda görkeziljek oýunlaryň tertibi

0
7382
Salgysy:
г. Ашгабат, ул. Героглы, 65
Telefon belgiňiz:
94-29-98, 94-29-96
Soňky täzelenme:

2019-njy ýylyň dekabr aýýynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi:
06.12.2019 — «Gel kenara söwer ýar» 19:00
07.12.2019 — «Nurana şekiller» 19:00
08.12.2019 — «Körpe gelin» 19:00
12.12.2019 — «Aýdym-sazly konsert» 19:00
13.12.2019 — «Söýgi bizi halas eder» 19:00
14.12.2019 — «Arşyň mal alan» 19:00
15.12.2019 — «Binýat» 19:00
20.12.2019 — «Ynam! Umyt! Söýgi!» 19:00
21.12.2019 — «Bir Selbiniň yşgynda» 19:00
22.12.2019 — «Talyp söýgüsi» 19:00
27.12.2019 — «Tulpar gyz» 19:00
28.12.2019 — «Körpe gelin» 19:00
29.12.2019 — «Aýdym-sazly konsert» 19:00

Salgysy: Görogly köçesiniň 65-nji jaýy.
Telefon: 94-29-98, 94-29-96.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler