Soňky habarlar

Arhiw

30-njy noýabrda Aşgabatda täze ýyl ýarmarkasy geçiriler

0
20861
Salgysy:
Парк «Дельфин» по улице Геороглы (напротив «Купалки»)
Soňky täzelenme:

2019-njy ýylyň 30-njy noýabrynda sagat 14:00, 17:00-da «Berk» kafesinde (Görogly köç. «Delfin» park) täze ýyl sazlary, süýjülik tagamlary we senetçilik el işleriniň ýarmarkasy geçiriler.
Bu çäre Germaniýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy tarapyndan geçirilýär.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler