Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatda Gasan Mamedowyň «Воплощение Музой» atly konserti geçiriler

0
14056
Salgysy:
Aşgabat şäheriniň Görogly köçesiniň 46-njy jaýy
Telefon belgiňiz:
92-18-65, 92-04-67
Soňky täzelenme:

2019-njy ýylyň 21-nji dekabrynda «Watan» kinokonsert merkezi Sizi Türkmenistanyň at gazanan artisti Gasan Mamedowyň «Воплощение Музой» atly konsertine çagyrýar.
Telefon: 92-18-65, 92-04-67.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler