Soňky habarlar

Arhiw

17-nji noýabrda «Русский романс. Золотой век» konserti geçiriler

0
11420
Salgysy:
г.Ашхабад, улица Огузхана 13
Telefon belgiňiz:
+993 65 04-31-49
Soňky täzelenme:

2019-njy ýylyň 17-nji noýabrynda «Türkmenistan» kinokonsert merkezi «Русский романс. Золотой век» atly konserte çagyrýar. Konsert 19:00-da başlanar.

Telefon: +993 65 04-31-49.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler