Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatda nusgawy saz eserlerinden düzülen konsert geçiriler

0
12540
Salgysy:
Киноконцертный зал «Туркменистан»
Telefon belgiňiz:
+993 62 53-28-71, 56-82-39, 55-90-15.
Soňky täzelenme:

2019-njy ýylyň 2-nji noýabrynda "Türkmenistan" kinokonsert merkeziniň sahnasynda Tahyr Agaýewiň ýolbaşçylygyndaky orkestriň ýerine ýetirmeginde nusgawy saz eserlerinden düzülen konsert bolar. Konsertiň maksatnamasyna Antonio Wiwaldiniň, Iogann Sebastýan Bahyň, Wolfrang Amadeýa Mosartyň we Alfred Şnitkeniň eserleri girizildi. Konsert sagat 19:00-da başlanar.

Petekleri şu telefon belgileri boýunça satyn almak mümkindir: +993 62 53-28-71, 56-82-39, 55-90-15.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler