Soňky habarlar

Arhiw

Dünýä çempionaty ― 2022-niň saýlama tapgyry: Türkmenistan ― Şri-Lanka

0
13107
Salgysy:
Стадион «Копетдаг» / Kopetdag Stadium

Dünýä çempionaty ― 2022-niň Aziýa boýunça saýlama tapgyrynyň altynjy duşuşygynda Türkmenistanyň futbol ýygyndysy Şri-Lankanyň ýygyndysyny kabul eder. Duşuşyk 19-njy noýabrda «Köpetdag» stadionynda geçiriler. Onuň başlanjak wagty 16:00

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler