Soňky habarlar

Arhiw

«Türkmenistan: Sport» teleýaýlymynda göni ýaýlymda görkeziljek duşuşyklar

0
7702

«Türkmenistan: Sport» teleýaýlymy Ýewropanyň öňdebaryjy çempionatlaryndan gyzykly futbol duşuşyklaryny göni ýaýlymda alyp bermegini dowam etdirýär. Bu hepde-de hem türkmenistanly futbol janköýerlerine hem Ýewropanyň, hem-de bütin dünýäniň öňdebaryjy klublarynyň gyzykly duşuşyklary garaşýar. Şu aşakdaky duşuşyklaryň ählisi göni ýaýlymda görkeziler:
18.10.2019 — Bundesliga  «Frankfurt» – «Lewerkusen» 23:25
19.10.2019 — La Liga  «Eýbar» – «Barselona» 15:55
19.10.2019 — Serie A  «Napoli» – «Werona» 20:55
19.10.2019 — Serie A  «Ýuwentus» – «Bolonýa» 23:40
20.10.2019 — Serie A  «Sassuolo» – «Inter» 15:25
20.10.2019 — Bundesliga  «Hoffenhaým» – «Şalke» 20:55
20.10.2019 — Serie A  «Milan» – «Leççe» 23:40

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler