«Türkmenistan: Sport» teleýaýlymynda Formula – 1 Gran Pri Ýaponiýa

0
11014

«Türkmenistan: Sport» teleýaýlymy Formula – 1 Gran Pri (Ýaponiýa) ýaryşyny göni ýaýlymda görkezer:
12.10.2019 — «Formula 1» Gran Pri Ýaponiýa (Saýlama tapgyry) 10:55
13.10.2019 — «Formula 1» Gran Pri Ýaponiýa 10:05

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler