Soňky habarlar

Arhiw

«Türkmenistan: Sport» teleýaýlymynda göni ýaýlymda görkeziljek duşuşyklar

0
9747


«Türkmenistan: Sport» teleýaýlymy Ýewropanyň öňdebaryjy çempionatlaryndan gyzykly futbol duşuşyklaryny göni ýaýlymda alyp bermegini dowam etdirýär. Bu hepde-de hem türkmenistanly futbol janköýerlerine hem Ýewropanyň, hem-de bütin dünýäniň öňdebaryjy klublarynyň gyzykly duşuşyklary garaşýar. Şu aşakdaky duşuşyklaryň ählisi göni ýaýlymda görkeziler:
30.09.2019 — Serie A  «Parma» – «Torino» 23:40
4.10.2019 — La Liga  «Real Betis» – «Eýbar» 23:55
5.10.2019 — La Liga  «Walensiýa» – «Alawes» 21:25
5.10.2019 — Serie A  «Ženoa» – «Milan» 23:40
6.10.2019 — Serie A  «Fiorentina» – «Udineze» 15:25
6.10.2019 — Serie A  «Torina» – «Napoli» 20:55
6.10.2019 — Serie A  «Inter» – «Ýuwentus» 23:55

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler