Soňky habarlar

Arhiw

Dünýä çempionaty − 2022-niň saýlama tapgyry: Liwan – Türkmenistan

0
7807
Salgysy:
Camille Chamoun Sports City Stadium (Beirut)

2019-njy ýylyň 10-njy oktýabrynda Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysy Dünýä çempionaty − 2022-niň saýlama tapgyrynyň üçünji duşuşygyny myhmançylykda Liwanyň ýygyndysy bilen geçirer. Duşuşyk Beýrut şäheriniň «Kamil Şamun Sports Siti» stadionynda Aşgabat wagty bilen 21:00-da başlanar.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler