Aşgabatda Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli konsert geçiriler

0
11224
Salgysy:
В киноконцертном центре «Ватан»
Telefon belgiňiz:
92-18-65, 92-04-67

2019-njy ylyň 27-nji sentýabrynda «Watan» kinokonsert merkezinde Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli ýyldyz bagşylaryň gatnaşmagynda konsert geçiriler. Konsertde Maksatmyradyň alyp barmagynda Perhat Ataýew, Bahar Annaýewa ýaly bagşylar çykyş eder.
Konsert 20:00-da başlanar.
Telefon: 92-18-65, 92-04-67

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler