Soňky habarlar

Arhiw

Dünýä çempionaty − 2022-niň saýlama tapgyry: Türkmenistan – Koreýa Respublikasy

0
8468
Salgysy:
Стадион «Копетдаг» / Kopetdag Stadium

2019-njy ýylyň 10-njy sentýabrda Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysy Dünýä çempionaty − 2022-niň saýlama tapgyrynyň ikinji duşuşygyny Koreýa Respublikasy ýygyndysy bilen geçirer. Duşuşyk Aşgabadyň «Köpetdag» stadionynda 19:00-da başlanar.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler