Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatda «Juma» stdudiýasynyň täze möwsümi açylar

0
13881
Salgysy:
Студия «Джума» находится в 8 м-не, Скульптурный городок
Telefon belgiňiz:
+99362 56-10-37
Soňky täzelenme:

8-nji sentýabrda açyljak nobatdaky möwsümiň dowamynda türkmen suratkeşleriniň sergisi, meşhur klassiki sazlar, şeýle-de Döwlet Ökdirowyň ýolbaşçylygynda «Joşgun» kamera orkestriniň konserti guralar. Tomaşaçylar dünýä saz sungatynyň we türkmen kompozitorlarynyň iň oňat saz eserleri bilen möwsümiň dowamynda tanşyp bilerler.
Açylyş dabarasy 19:30-da geçiriler. 
Salgysy: 8-nji kiçi etrapça. 
Telefon belgisi: +99362 56-10-37

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler