Soňky habarlar

Arhiw

Dünýä çempionaty − 2022-niň saýlama tapgyry: Şri-Lanka – Türkmenistan

0
7204
Salgysy:
Colombo Racecourse Stadium

2019-njy ýylyň 5-nji sentýabrynda Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysy Dünýä çempionaty − 2022-niň saýlama tapgyrynda myhmançylykda Şri-Lankanyň ýygyndysy bilen duşuşar. Kolombo şäheriniň «Reýskors» stadionynda geçirilek duşuşyk Aşgabat wagty bilen 19:00-da başlanar.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler