Arhiw

Türkmenistanyň futzal ýygyndysy Kuweýtiň ýygyndysy bilen ýoldaşlyk duşuşygyny geçirer

0
5365
Salgysy:
Kuwait City (State of Kuwait)
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň futzal boýunça milli ýygyndysy Aziýa çempionaty — 2020-niň saýlama tapgyryna taýýarlygyň çäklerinde Kuweýtiň ýygyndysy bilen ýoldaşlyk duşuşygyny geçirer.
Duşuşyklar 2019—njy ýylyň 29-31-nji awgustynda El-Kuweýt şäherinde ýerli wagt bilen 9:00-da geçiriler.
Giňişleýin okamak üçin

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler