Soňky habarlar

Arhiw

12-nji awgustda Aşgabatda şow konsert geçiriler

0
12291
Salgysy:
г.Ашгабат ул.Огузхан 13
Telefon belgiňiz:
49-26-58, +993 64 86-02-81, +993 61 06-06-06
Soňky täzelenme:

2019-njy ýylyň 12-nji awgustynda 19:00-da paýtagtyň «Türkmenistan» kinokonsert merkezi Sizi şow konserte çagyrýar. Konsertde Jemşit Hüseýinow, Tirkiş Amangeldiýew, Jahan Annamuhammedow we Zulfiýa Jumabaýewa ýaly bagşylar özleriniň iň gowy aýdymlary bilen çykyş eder.
Telefon: 49-26-58, +993 64 86-02-81, +993 61 06-06-06

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler