Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatda türk nakgaşlarynyň türk ebru sungatynyň sergisi geçiriler

0
30861
Salgysy:
Музей изобразительных искусств Туркменистана
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasy Sizi2019-njy ýylyň «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýlip yglan edilmegi, ýurdumyzyň Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli, türk nakgaşlary Kubilaý Eralp Dinçeriň we Nilüfer Mutlunyň gatnaşmagynda türk ebru sungatynyň sergisine çagyrýarlar. Sergi 2019-njy ýylyň 19 — 22-nji iýunynda Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde geçiriler.

 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler