Soňky habarlar

Arhiw

Türkmen döwlet gurjak teatrynyň 2019-njy ýylyň iýun aýynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi

0
6323
Salgysy:
г. Ашгабат, Гарашсызлык шаелы, 73
Telefon belgiňiz:
21-11-61
Soňky täzelenme:

01.06.2019 ý. «Bilgirje we Bilmezejik» 12:00, «Çagaly öý bazar» 19:00
02.06.2019 ý. «Çagalyk älemgoşary» 12:00, «Jüýteniň toýy» 19:00
08.06.2019 ý. «Pilmahmyt» 12:00, «Söýgi köprüsi» 19:00
09.06.2019 ý. «Garagumdaky şowhun» 12:00, «Wah bu söýgi-dä» 19:00
15.06.2019 ý. «Enemiň owlajygy» 12:00, «Söýgi bizi halas eder» 19:00
16.06.2019 ý. «Şadyýan sazandalar» 12:00, «Arşyn mal alan» 19:00
22.06.2019 ý. «Sakarja geçi» 12:00, «Bagda bolan bir waka» 19:00
23.06.2019 ý. «Halasgär towşan» 12:00, «Aşyklar» 19:00
29.06.2019 ý. «Dostsyz kyn bolar» 12:00, «Iň hezil gün» 19:00
30.06.2019 ý. «Akylly garga» 12:00, «Gurjakgyz» 19:00

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler