Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş drama teatrynyň 2019-njy ýylyň iýun aýynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi

0
4271
Salgysy:
г. Ашгабат, проспект Махтумкули, 78
Telefon belgiňiz:
94-09-74
Soňky täzelenme:

01.06.2019 ý. «Dutaryň owazy» 19:00
02.06.2019 ý. «Saňa ýalan maňa çyn» 19:00
08.06.2019 ý. «Sen söýseň meni» 19:00
09.06.2019 ý. «Ependi ýa-da gülkünç goňşy» 19:00
15.06.2019 ý. «Gelinler» 19:00
16.06.2019 ý. «Şadyýan wäşiler» 19:00
22.06.2019 ý. «Seniň wepaň üçin» 19:00
23.06.2019 ý. «Söýgi hem mekirlik» 19:00
29.06.2019 ý. «Dutaryň owazy» 19:00
30.06.2019 ý. «Hindi rowaýaty» 19:00

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler