Soňky habarlar

Archive news

30-njy maýda Awazada konsert geçiriler

0
774
Salgysy:
Аваза в коттеджном комплексе «Шовхун»
Telefon belgiňiz:
800 243 5-79-97, 5-79-98, +993 65 06-06-06

30-njy maýda sagat 20:00-da Awazadaky «Şowhun» dynç alyş toplumynda Döwran Meläýewiň alyp barmagynda ýyldyz bagşylar Süleýman Eýeberdiýew, Nurulla Orazow, Agajan Igdirow, Söhbet Jumaýew, Serdar Turjanow we Sapa Jumaýew dagylaryň gatnaşmagynda konsert geçiriler.
Bellik: sagat 18:30-da «Şowhun» dynç alyş kattežler toplumynyň awtobusy awtomenzilden alyp gidýär we getirýär.
Telefon: 800 243 5-79-97, 5-79-98, +993 65 06-06-06.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň