Soňky habarlar

Arhiw

2019-njy ýylyň 26-njy maýynda «Dünýäniň bezegi türkmen halysy» atly halkara sergi geçiriler

0
30604
Salgysy:
г. Ашхабад, проспект Атамурата Ниязова, 158
Telefon belgiňiz:
44-68-00, 44-68-06, 44-68-08, 44-68-12
Soňky täzelenme:

«Türkmenhaly» önümçilik birleşigi Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy bilen bilelikde 2019-njy ýylyň 26-njy maýynda Türkmen halysynyň milli baýramy mynasybetli «Dünýäniň bezegi türkmen halysy» atly halkara sergini geçirýär.
Guraýjy topar haly we haly önümleri bilen gyzyklanýan adamlary, Türkmenistanyň myhmanlaryny we ýaşaýjylaryny halkara sergini görmäge çagyrýar.
Serginiň iş wagty:
26-njy maýda sagat 10:00-dan 18:00-a çenli.
Sergi Aşgabat şäheriniň Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 158-nji jaýynda ýerleşýän Türkmen halysynyň milli muzeýinde geçirilýär.
Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz: 44-68-00, 44-68-06, 44-68-08, 44-68-12. 
Sergä hoş geldiňiz!

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler