Soňky habarlar

Arhiw

11-nji maýda Türkmen sungatynyň sergi-ýarmarkasy geçiriler

0
26176
Salgysy:
ул. Мяти Косаева, дом 102
Telefon belgiňiz:
94-00-45
Soňky täzelenme:

Hormatly dostlar,
Sizi şenbe güni, 11-nji maýda sagat 11:00-dan 17:00 aralygynda boljak Türkmen sungatynyň sergi-ýarmarkasyna çagyrýarys. 20-den gowrak türkmen suratkeşleri özleriniň işlerini görkezerler we olaryň işlerini satyn hem alyp bolar. Sergi-ýarmarka hemmeler üçin açykdyr. Habarlaşmak üçin 94-00-45 (goş.2256) telefon belgisine jaň ediň. Bildiriş goşulyp iberilýär.
Salgysy: Mäti Kösäýew köçesi, 102-nji jaý

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler