Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynyň 2019-njy ýylyň maý aýynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi.

0
8687
Salgysy:
г. Ашгабат, ул. Героглы, 65
Telefon belgiňiz:
94-29-98
Soňky täzelenme:

04.05.2019 ý. «Körpe gelin» 19:00
05.05.2019 ý. «Etme oglan sen oýun» 19:00
11.05.2019 ý. «Arşyn mal alan» 19:00
12.05.2019 ý. «Sawçy hem sallahlar» 19:00
18.05.2019 ý. «Körpe gelin» 19:00
19.05.2019 ý. «Söýgi bizi halas eder» 19:00
25.05.2019 ý. «Aýdym-sazly gülki sowgady» 19:00
26.05.2019 ý. «Talyp söýgüsi» 19:00
Teatryň salgysy: Aşgabat şäheriniň Görogly köçesiniň 65-nji jaýy.
Teatryň telefon belgileri: Kabulhana 94-06-12, kassa 94-29-98.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler