Soňky habarlar

Arhiw

Türkmen döwlet gurjak teatrynyň 2019-njy ýylyň maý aýynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi

0
6209
Salgysy:
г. Ашгабат, Гарашсызлык шаелы, 73
Telefon belgiňiz:
21-11-61
Soňky täzelenme:

04.05.2019 ý. «Öweý eje» 12:00, «Aşyklar agşamy» 19:00
05.05.2019 ý. «Böwenjik» 12:00, «Jüýteniň toýy» 19:00
11.05.2019 ý. «Bir towşanjyk bar eken» 12:00, «Arşyn mal alan» 19:00
12.05.2019 ý. «Altyn jüýje» 12:00, «Aşyklar» 19:00
18.05.2019 ý. «Taýharjyk» 12:00, «Japbaklar» 19:00
19.05.2019 ý. «Ýartygulak» 12:00, «Bagda bolan bir waka» 19:00
25.05.2019 ý. «Bir we Iki» 12:00, «Gülki sowgady» 19:00
26.05.2019 ý. «Aldar köse» 12:00, «Söýgi bizi halas eder» 19:00
Teatryň salgysy: Aşgabat şäheriniň Garaşsyzlyk şaýolunyň 73-nji jaýy. 
Teatryň telefon belgileri: kabulhana 21-11-05, kassa 21-11-61

 

 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler