Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş drama teatrynyň 2019-njy ýylyň maý aýynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi

0
6319
Salgysy:
г. Ашгабат, проспект Махтумкули, 78
Telefon belgiňiz:
94-09-74
Soňky täzelenme:

03.05.2019 ý. «Mejbury tebip bolan» 19:00
04.05.2019 ý. «Ýusup-Züleýha» 19:00
05.05.2019 ý. «Hindi rowaýaty» 19:00
10.05.2019 ý. «Şadyýan wäşiler» 19:00
11.05.2019 ý. «Giýewleriň bäsleşigi» 19:00
12.05.2019 ý. «Bagt kenarynda» 19:00
17.05.2019 ý. «Gelinler» 19:00
18.05.2019 ý. «Sen söýseň meni» 19:00
19.05.2019 ý. «Saňa ýalan maňa çyn» 19:00
24.05.2019 ý. «Perwana» 19:00
25.05.2019 ý. «Şadyýan wäşiler» 19:00
26.05.2019 ý. «Ependi ýa-da gülkünç goňşy» 19:00
Teatryň salgysy: Aşgabat şäheriniň Magtymguly şaýolunyň  78-nji jaýy.
Teatryň telefon belgileri: kabulhana 94-09-58, kassa 94-09-74.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler