Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynyň 2019-njy ýylyň maý aýynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi

0
5768
Salgysy:
г. Ашгабат, Арчабиль шаелы 46
Telefon belgiňiz:
48-11-49
Soňky täzelenme:

03.05.2019 ý. «Şäher ertekisi» 11:00, «Oýun bir maza iki» 19:00
04.05.2019 ý. «Ependi sen kim?» 19:00
05.05.2019 ý. «Müneçjim» 19:00
10.05.2019 ý. «Gopbamja towşan» 11:00, «Söýgi duralgasy» 19:00
11.05.2019 ý. «Hüwdi» 19:00
12.05.2019 ý. «Elwan ýaglykly serwim» 19:00
17.05.2019 ý. «Aç möjek» 11:00, «Toý» 19:00
18.05.2019 ý. «Galkynan göwünler» 19:00
19.05.2019 ý. «Görogly we Agaýunus» 19:00
24.05.2019 ý. «Şäher ertekisi» 11:00, «Gyzaryp ýaşan şapak» 19:00
25.05.2019 ý. «Müneçjim» 19:00
26.05.2019 ý. «Ependi sen kim?» 19:00
31.05.2019 ý. «Aç möjek» 11:00, «Gumly gelin» 19:00
Teatryň salgysy: Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolynyň 46-njy jaýy.
Teatryň telefon belgileri: Kabulhana 48-11-43, kassa 48-11-49.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler