Soňky habarlar

Arhiw

12-nji aprelde Türkmenistanyň futbol çempionatynyň 5-nji tapgyry badalga alar

0
6926

12.04.2019 (anna)
17:00 «Şagadam» – «Ahal»
Geçirilýän ýeri: «Şagadam» stadiony (Türkmenbaşy ş.)
16:00 «Köpetdag» – «Aşgabat»
Geçirilýän ýeri: «Köpetdag» stadiony (Aşgabat ş.)
13.04.2019 (şenbe)
17:00 «Energetik» – «Nebitçi»
Geçirilýän ýeri: «Sport toplumy» stadiony (Mary ş.)
«Merw» – «Altyn Asyr» (geçirilen 28.05.2019 ý.)

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler