Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň döwlet sirkinde 2019-njy ýylyň aprel aýynda görkeziljek sirk tomaşasynyň tertibi.

0
7992
Salgysy:
г. Ашгабат, проспект Махтумкули 134 «А»
Telefon belgiňiz:
36-10-95, 36-10-34
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň döwlet sirki
06.04.2019 ý. «Täsin, şowhunly çykyşlar» 18:00
07.04.2019 ý. «Täsin, şowhunly çykyşlar» 16:00
13.04.2019 ý. «Täsin, şowhunly çykyşlar» 18:00
14.04.2019 ý. «Täsin, şowhunly çykyşlar» 16:00
20.04.2019 ý. «Täsin, şowhunly çykyşlar» 18:00
21.04.2019 ý. «Täsin, şowhunly çykyşlar» 16:00
27.04.2019 ý. «Täsin, şowhunly çykyşlar» 18:00
28.04.2019 ý. «Täsin, şowhunly çykyşlar» 16:00
Sirkiň salgysy:  Aşgabat şäheriniň Magtymguly şaýolunyň 134-nji «A» jaýy. 
Sirkiň telefon belgileri: kabulhana 36-32-05, kassa 36-10-95, 36-10-34.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler