Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynda 2019-njy ýylyň aprel aýynda görkeziljek oýunlaryň tertibi.

0
6571
Salgysy:
г. Ашгабат, Арчабиль шаелы 46
Telefon belgiňiz:
48-11-49
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatry
02.04.2019 ý. «Altyn jüýje» 11:00
03.04.2019 ý. «Gopbamja towşan» 11:00
04.04.2019 ý. «Aç möjek» 11:00, «Oýun bir maza iki» 19:00
05.04.2019 ý. «Batyr towşanjyk» 11:00, «Söýgi duralgasy» 19:00
06.04.2019 ý. «Hüwdi» 19:00
07.04.2019 ý. «Gumly gelin» 19:00
09.04.2019 ý. «Böwenjik» 11:00
10.04.2019 ý. «Kör garga» 11:00
11.04.2019 ý. «Ketekde kim ýaşaýar» 11:00, «Geliň gülşeliň!» 19:00
12.04.2019 ý. «Altyn jüýje» 11:00, «Oýun bir maza iki» 19:00
13.04.2019 ý. «Gyzaryp ýaşan şapak» 19:00
14.04.2019 ý. «Elwan ýaglykly serwim» 19:00
16.04.2019 ý. «Şäher ertekisi» 11:00
17.04.2019 ý. «Batyr towşanjyk» 11:00
18.04.2019 ý. «Garry möjek hakynda» 11:00, «Gyzaryp ýaşan şapak» 19:00
19.04.2019 ý. «Aç möjek» 11:00, «Toý» 19:00
20.04.2019 ý. «Hak aşyklar» 19:00
21.04.2019 ý. «Alty gelin» 19:00
23.04.2019 ý. «Altyn jüýje» 11:00
24.04.2019 ý. «Gopbamja towşan» 11:00
25.04.2019 ý. «Aç möjek» 11:00, «Geliň gülüşeliň!» 19:00 
26.04.2019 ý. «Ketekde kim ýaşaýar» 11:00, «Hüwdi» 19:00
27.04.2019 ý. «Ependi sen kim?» 19:00
28.04.2019 ý. «Görogly we Agaýunus» 19:00
30.04.2019 ý. «Böwenjik» 11:00
Teatryň salgysy: Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolynyň 46-njy jaýy.
Teatryň telefon belgileri: Kabulhana 48-11-43, kassa 48-11-49.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler