Soňky habarlar

Arhiw

«AFK-nyň Kubogy – 2019» «Dordoý» — «Altyn Asyr»

0
5203
Soňky täzelenme:

03.04.2019
«AFK-nyň Kubogy – 2019» «Dordoý» — «Altyn Asyr»
Başlanýan wagty:
Gyrgyzystan — 20:00
Türkmenistan — 19:00
Duşuşygyň geçiriljek ýeri: Bişkek şäheriniň Dolena Omurzakow adyndaky stadiony.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler