Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Döwlet Sirki täze şowhunly, täsin çykyşlaryny hödürleýär

0
7529
Salgysy:
г. Ашгабат, проспект Махтумкули 134 «А»
Telefon belgiňiz:
36-32-05, касса 36-10-95, 36-10-34
Soňky täzelenme:

23.03.2019 ý. — «Täsin, şowhunly çykyşlar» — 18:00
24.03.2019 ý. — «Täsin, şowhunly çykyşlar» — 16:00

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler