Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň futzal çempionatynyň 4-nji tapgyry Türkmenbaşy şäherinde geçiriler

0
5096
Soňky täzelenme:

Aşgabatda geçirilen 3 tapgyrdan soň Türkmenistanyň futzal çempionaty Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde dowam eder. Bu ýerde 28-30-njy mart aralygynda 4-nji, 5-nji, 6-njy tapgyryň duşuşyklary geçiriler.
IV tapgyr. 2019-njy ýylyň 28-nji marty. Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheri.
10:00 «Milli goşun» – «Nesil»
12:00 «Köpetdag» – «Serhetçi»
14:00 «Ahal» – «Senagatbank»
16:00 «Migrasiýa» – «Daýhanbank»
18:00 «Deňizçi» –  «TNGIZT»
20:00 «Gümrükçi» – «Talyp sport»

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler