Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabadyň teatrlarynda görkeziljek oýunlaryň tertibi (15-17.03.19)

0
5151
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş drama teatry
15.03.2019 ý. — «Giýewleriň bäsleşigi» 19:00-da.
16.03.2019 ý. — «Täsin söýgi» 19:00-da.
17.03.2019 ý. — «Döwlet guşy» 19:00-da.
****
Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda Lebap welaýatynyň Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly drama teatrynyň döredijilik iş sapary
14.03.2019 ý. — «Romeo we Julýetta» 19:00-da.
15.03.2019 ý. — «Romeo we Julýetta» 19:00-da.
16.03.2019 ý. — «Romeo we Julýetta» 19:00-da.
17.03.2019 ý. — «Romeo we Julýetta» 19:00-da.
****
Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatry
15.03.2019 ý. — «Hak aşyklar» 19:00-da.
16.03.2019 ý. — «Ependi sen kim?» 19:00-da.
17.03.2019 ý. — «Alty gelin» 19:00-da.
****
A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatry
15.03.2019 ý. — «Amanat giýew» 19:00-da.
16.03.2019 ý. — «Maşa we aýy» 12:00-da, «Biz hökman duşuşarys» 19:00-da.
17.03.2019 ý. — «Bremen sazandalary» 12:00-da, «Betpällik we söýgi» 19:00-da.
****
Türkmen döwlet gurjak teatry
16.03.2019 ý. — «Pişik mýawlamany nädip öwrendikä?» 12:00-da, «Gurjakgyz» 19:00-da.
17.03.2019 ý. — «Dostsyz kyn bolar» 12:00-da, «Iň hezil gün» 19:00-da.
****
Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatry
16.03.2019 ý. — «Mämmetjan» 19:00-da.
17.03.2019 ý. — «Korol Lir» 19:00-da.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler