Soňky habarlar

Arhiw

«AFK-nyň Kubogy – 2019» pleý-off jogap duşuşygy «Hujand» (TJK) – «Ahal» (TKM)

0
3485

13-nji martda «AFK-nyň Kubogy – 2019» pleý-off jogap duşuşygynda «Ahal» myhmançylykda «Hujand» bilen 25 müň orunlyk «Täjigistan Respublikasynyň Garaşsyzlygynyň 20 ýyllygy» stadionynda jogap duşuşygyny geçirer. Duşuşyk Aşgabat wagty bilen 14:00-da başlanar.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler