Aşgabadyň teatrlarynda görkeziljek oýunlaryň tertibi (22-24.02.19)

0
4927
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş drama teatry
22.02.2019 ý. — «Saňa ýalan maňa çyn» — 19:00
23.02.2019 ý. — «Ependi ýa-da gülkünç goňşy» — 19:00
24.02.2019 ý. — «Sen söýseň meni» — 19:00
****
Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatry
22.02.2019 ý. — «Nurana şekiller» — 19:00
23.02.2019 ý. — «Körpe gelin» — 19:00
24.02.2019 ý. — «Körpe gelin» — 19:00
****
Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatry
22.02.2019 ý. — «Söýgi duralgasy» — 19:00
23.02.2019 ý. — «Geliň gülşeliň» — 19:00
24.02.2019 ý. — «Gumly gelin» — 19:00
****
A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatry
22.02.2019 ý. — «Andro we Sandro» — 19:00
23.02.2019 ý. — «Bremen sazandalary» — 12:00, «Wah, gara gözler» — 19:00
24.02.2019 ý. — «Lukman Aýbolit» — 12:00, «Betpällik we söýgi» — 19:00
****
Türkmen döwlet gurjak teatry
23.02.2019 ý. — «Şadyýan sazandalar» — 12:00, «Jüýteniň toýy» — 19:00
24.02.2019 ý. — «Ýartygulak» — 12:00, «Söýgi bizi halas eder» — 19:00
****
Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatry
23.02.2019 ý. — «Kämillige ýol açan döwür» — 19:00
24.02.2019 ý. — «Korol Lir» — 19:00

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler