Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Döwlet Sirki täze şowhunly, täsin çykyşlaryny hödürleýär (23-24.02.19)

0
6680
Salgysy:
Государственный Цирк Туркменистана
Telefon belgiňiz:
36-10-34, 36-10-95
Soňky täzelenme:

23.02.2019 ý. — «Täsin, şowhunly çykyşlar» — 18:00
24.02.2019 ý. — «Täsin, şowhunly çykyşlar» — 16:00

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler