Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Döwlet Sirki täze şowhunly, täsin çykyşlaryny hödürleýär (16.02.19-17.02.19)

0
15386
Salgysy:
Государственный Цирк Туркменистана
Telefon belgiňiz:
36-10-34, 36-10-95
Soňky täzelenme:

16.02.2019 ý. - “Täsin, şowhunly çykyşlar” - 18:00

17.02.2019 ý. - “Täsin, şowhunly çykyşlar” - 16:00

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler