Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetiniň gözler kesselerini bejeriş okuw ylymy merkezi

0
13055
Salgysy:
г. Ашгабат, ул. Сейди, 32
Telefon belgiňiz:
(+99312) 92-74-00, 92-74-42
Soňky täzelenme:

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler