Soňky habarlar

Arhiw

Amaly sungatyň ussatlarynyň ýarmarkasy geçiriler

0
21019
Salgysy:
Торговом Центре «Bagtyýarlyk» (ул. Огузхана)
Telefon belgiňiz:
865 88-34-48
Soňky täzelenme:

9-njy fewralda sagat 13:00-dan 18:00-a çenli Aşgabadyň «Bagtyýarlyk» söwda we dynç alyş merkezinde Amaly sungatyň ussatlarynyň ýarmarkasy guralar. 
Telefon: 865 88-34-48.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler