Soňky habarlar

Arhiw

Saragt Babaýewiň 70 ýaş ýubileýi mynasybetli şahsy sergisi

0
10213
Salgysy:
улица Asudalyk, 33 (Русский базар)
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi we suratkeşler birleşigi Türkmenistanyň halk suratkeşi Türkmenistanyň mMagtymguly adyndaky halkara baýragynyň eýesi heýkeltaraş Saragt Babaýewiň 70 ýaş ýubileýi  mynasybetli şahsy sergisi geçirilýär.
Sergi 2019-njy ýylyň ýanwar aýynyň 30-na sagat 16:00-da açylýar.
Salgysy: Asudalyk koçesi 33.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler