Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistan kinokonsert merkezi Sizi konserte çagyrýar

0
8836
Salgysy:
г.Ашгабат ул.Огузхан 13
Telefon belgiňiz:
+993 63 99-56-78
Soňky täzelenme:

Türkmenistan kinokonsert merkezi sizi ýyldyz aýdymçylaryň ýagny, Parahat Pürjäýewiň, Yhlas Hojagulyýewiň, Döwran Meläýewiň, Şamämmet Hanmämmedowyň Söýenç Allaberdiýewiň hem-de Daýanç Ýowyýewiň gatnaşmagynda geçiriljek şowhunly konserte çagyrýar.
Konsert 2019-njy ýylyň 2-nji fewralynda sagat 18:00 başlanar.
Habarlaşmak üçin: +993 63 99-56-78.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler