Soňky habarlar

Arhiw

«Mizan» myhmanhanasy

0
11008
Salgysy:
Ашхабад, проспект Арчабиль, дом 52
Telefon belgiňiz:
(+99312) 48-86-41
Web adres:
www.mizan.com.tm
Soňky täzelenme:

«Mizan» myhmanhanasynda myhmanlar üçin niýetlenen ýaşaýyş jaýlary bar. Olaryň sany 42 sany otaglardyr.

Myhmanhanyň 160-orunlyk restorany bar.  

Myhmanhanada ýaşaýjylar üçin ýöriteleşdirlen hammam (sauna) bilen üpjün edilen.

Myhmanhanada ýaşaýjylar üçin ýöriteleşdirlen bilýard-baram bar.

Myhmanhanada möwsümleýin işleýän tomusky suwa düşülýän howzy bar. Suw howzy ýylyň 1-nji iýunyndan 1-nji sentýabr aralygynda işleýär. Suw howzy şäheriň ýaşaýjylary we myhmanlar üçin niýetlenen. Howzyň düzüninde kiçi çagalar üçin ýöriteleşdirlen howuz gözöňinde tutulan. Howuz işlän döwründe doly derejede jemgyýetçilik iýmiti hyzmatlary, bar hyzmatlary bilen doly üpjün edilýär. 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler