Soňky habarlar

Arhiw

Türkiýe Respublikasynyň eksport harytlarynyň sergisi guralar

0
5807
Salgysy:
г. Ашхабад, Чандыбил шаёлы, 143.
Telefon belgiňiz:
39-88-85/84/83/82/81/38
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy 2018-nji ýylyň 15 — 17-nji dekabry aralygynda Türkiýe Respublikasynyň eksport harytlarynyň sergisini geçirýär
Guraýjy topar Türkmenistanyň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň hünärmenlerini, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryny, türkmen işewürlerini, ýurdumyzyň raýatlaryny, şeýle hem daşary ýurt kompaniýalarynyň wekillerini sergä çagyrýar. 
Serginiň iş wagty:
15-nji dekabrda sagat 10:00-dan 18:00-a çenli;
16-njy dekabrda sagat 10:00-dan 18:00-a çenli;
17-nji dekabrda sagat 10:00-dan 18:00-a çenli.
Sergi Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçirilýär. Salgysy: Aşgabat şäheriniň Çandybil şaýolunyň 143-nji jaýy. 
Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz: 39-88-85-(84)-(83)-(82)-(81)-(38).

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler